Menu

Księgowość spółki z o.o.

Które spółki mogą prowadzić uproszczoną księgowość?

ksiegowoscspolki

Księgowość uproszczoną mogą prowadzić nie tylko jednoosobowe działalności gospodarcze, ale także niektóre spółki. Nie są one zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości, jeśli przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za ubiegły rok obrotowy nie przekroczyły 1 200 000 euro w przeliczeniu na polską walutę. Tymi spółkami są: spółki cywilne, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie.

Prowadzenie uproszczonej księgowości w głównej mierze opiera się na prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), ale może być prowadzona także na zasadzie karty podatkowej czy ewidencji przychodów. PKPiR wykorzystywana jest przy opodatkowaniu według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, natomiast ewidencję przychodów prowadzą opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Do zadań spółki prowadzącej uproszczoną księgowość niejednokrotnie należy prowadzenie dodatkowych ewidencji, np. ewidencji środków trwałych czy wyposażenia. Ponadto są one zobowiązane wypełniać stosowne deklaracje podatkowe i informować Krajowy Rejestr Sądowy o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego.