Księgowość spółki z o.o.

Wpisy

 • piątek, 23 lutego 2018
  • E-zwolnienia lekarskie

   Zatrudniając pracowników przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji każdego pracownika. W przypadku, gdy pracownik zachoruje zadaniem przedsiębiorcy jest dopilnowanie by w terminie do 7 dni dostarczył zwolnienie lekarskie oraz przekazanie tego zwolnienia do ZUS.

   Już od 1 lipca 2018 roku obowiązywać będą nowe zasady dotyczące zwolnień lekarskich. Papierowa wersja zwolnień lekarskich zostanie całkowicie zastąpiona zwolnieniem elektronicznym. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał pamiętać o przekazywaniu zwolnienia lekarskiego, które zostało wystawione pracownikowi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż trafi tam bezpośrednio po wystawieniu tego dokumentu przez lekarza.

   Przedsiębiorca posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych dostanie praktycznie natychmiastowa informację o wystawieniu zwolnienia dla osoby, która jest u niego zatrudniona.

   Wprowadzone zmiany są korzystne także dla pracowników i lekarzy.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 23 lutego 2018 11:19
 • piątek, 16 lutego 2018
  • Dokumentacja pracownicza od 2019 roku

   Ustawa dotycząca zmian w przechowywaniu dokumentacji pracowniczej została podpisana przez prezydenta. Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 roku pracodawcy ni będą musieli przechowywać akt pracowniczych przez okres 50 lat, jak ma to miejsce teraz, lecz przez 10 lat. Dokumentacja pracownicza będzie mogła być przechowywania w formie elektronicznej, co jest ogromną korzyścią dla przedsiębiorców. Zmiany te pozwolą na znaczne ograniczenie kosztów związanych z koniecznością odpowiedniego przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej.

   Po wejściu tej zmiany w życie pracodawcy będą zobowiązani do przekazywania określonych informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawodawcy, chcąc zadbać o interesy pracowników podzielili ten obowiązek pracodawcy na dwa przypadki. Pierwszy z nich dotyczy osób, które zostały zatrudnione w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2018 roku. W przypadku takich pracowników, pracodawca będzie mógł przechowywać ich dokumentację przez 10 lat, jeśli złoży raport z konkretnymi informacjami do ZUS. Drugi przypadek dotyczy osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do przesyłania informacji do ZUS, na podstawie, których będzie można wyliczyć w przyszłości wysokość renty lub emerytury.

   Przeczytaj -> akta osobowe 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 16 lutego 2018 12:18
 • piątek, 09 lutego 2018
  • Zawód przedstawiciela podatkowego

   Zawód przedstawiciela podatkowego jest przeznaczony dla każdej osoby fizycznej, prawnej, a także jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, gdy spełnione zostaną ściśle określone wymogi takich, jak np.:
   - bycie czynnym podatnikiem VAT,
   - posiadanie siedziby bądź miejsca zamieszkania w Polsce,
   - terminowe rozliczanie się z podatku przez ostatnie 24 miesiące.

   Zadaniem przedstawiciela podatkowego jest prowadzenie rozliczeń VAT dla swojego zleceniodawcy, przechowywanie jego dokumentacji, jak również prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT. Bardzo istotne jest to, że przedstawiciel podatkowy odpowiada wraz z podatnikiem solidarnie za powstałe zobowiązania podatkowego. Oznacza to nic innego jak to, że w sytuacji, kiedy podatnik nie dokona rozliczenia, zostanie do tego zobowiązany przedstawiciel podatkowy.

    Podatnicy, którzy nie mają swojej siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności, bądź miejsca zamieszkania w Polsce, aczkolwiek podlegają obowiązkowi rejestracji firmy dla celów podatkowych (VAT), są zobowiązani do tego, aby ustanowić dla swojej działalności przedstawiciela podatkowego.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Zawód przedstawiciela podatkowego”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 09 lutego 2018 10:41
 • piątek, 02 lutego 2018
  • Stowarzyszenie, a księgowość

   Bardzo ważną kwestią jest to, iż prowadzenie księgowości stanowi również obowiązek osób prowadzących stowarzyszenia (nawet w sytuacji, kiedy nie prowadzą one działalności gospodarczej). Tym właśnie sposobem każde stowarzyszenie rejestrowe, a więc podlegające rejestracji w KRS, jest zobowiązane do tego, aby tak, jak pozostałe osoby prawne, prowadzić księgowość w odpowiedni sposób.

   Każdorazowo prowadzenie księgowości dla stowarzyszenia musi mieć formę księgi rachunkowej. Jak już zostało to wspomniane, dotyczy to również organizacji, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Mimo tego, że prowadzenie księgowości uproszczonej jest znacznie prostsze od księgowości pełnej, to w stowarzyszeniach rejestrowych i tak najkorzystniejsze okazuje się prowadzenie bardziej rozbudowanego systemu księgowości.

   Minusem właśnie jest to, iż prowadząc stowarzyszenie, nie ma co liczyć na ewentualne uproszczenia księgowe. Natomiast jedyne, co można zrobić, aby księgowość w stowarzyszeniu nie była taka straszna, to skorzystać z pomocy profesjonalnych księgowych, którzy bez trudu uporają się z każdą ewidencją księgową.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 02 lutego 2018 12:09
 • czwartek, 25 stycznia 2018
  • Obowiązujące kary dla księgowych

   Główni księgowi, jak również księgowi prowadzący biura rachunkowe muszą liczyć się z tym, że ponoszą konsekwencje za wszelkie ewentualne uchybienia oraz błędy w ewidencji księgowej przedsiębiorstw, w których zajmują się prowadzeniem księgowości. W wypadku nie wywiązania się z powierzonych obowiązków, ponoszą oni odpowiedzialność zarówno finansową, cywilną, pracowniczą, a także w niektórych przypadkach karną.


   Zakres obowiązków księgowych, które powierza się księgowemu jest uzależniony od rodzaju oraz wielkości danej jednostki, za której prowadzenie rachunkowości są odpowiedzialni. W większości przypadków księgowi są odpowiedzialni za zadania takie, jak prowadzenie ksiąg w oparciu o dowody księgowe, sporządzania sprawozdań finansowych, jak również sporządzanie i składanie deklaracji oraz zaznań podatkowych bądź do ZUS.


   Rozpoczynając współpracę z biurem rachunkowym, bądź zatrudniając księgowego, właściciel danej firmy przekazuje wszelkie obowiązki księgowe w ręce profesjonalisty. Bardzo ważna jest kwestia tego, że aby księgowy ponosił pełną odpowiedzialność za ich rzetelne dopełnienie, musi podpisać odpowiednie oświadczenia za przejęcie odpowiedzialności za prowadzenie firmowej rachunkowości. W innym wypadku zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o Rachunkowości, za wszelkie niedopatrzenia oraz błędy w zakresie księgowości, odpowiedzialność spada na kierownika danej jednostki, wobec którego wyciągnięte zostają konsekwencje. Do konsekwencji tych możemy zaliczyć:
   - do 2 lat pozbawienia wolności,
   - karę porządkową do 2800 zł na podstawie Ordynacji Podatkowej,
   - pozbawienie wolności na czas nie krótszy niż rok i karę grzywny,
   - 25 lat pozbawienia wolności w oparciu o przepisy Kodeksu karnego Skarbowego,
   - trzykrotność wynagrodzenia na podstawie Kodeksu Pracy.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   czwartek, 25 stycznia 2018 09:41
 • czwartek, 18 stycznia 2018
  • Praca w porze nocnej

   Praca w porze nocnej obejmuje 8 godzin. Pora nocna nie może zacząć się wcześniej niż o godzinie 21 a skończyć później niż o godzinie 7. Szczegółowe przepisy dotyczące pracy w nocy zawarte są w Kodeksie pracy.

   Pracownikiem, który pracuje w nocy jest osoba, której rozkład czasu pracy obejmuje minimum 3 godziny pracy (w każdej dobie) w porze nocnej lub którego minimum ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

   Praca w nocy ma uciążliwy charakter,. Z uwagi na ten fakt pracodawca nie może zatrudniać w nocy:

   • kobiet w ciąży,
   • pracowników młodocianych,
   • osób niepełnosprawnych, chyba że lekarz wyrazi na to zgodę,
   • osób opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 lat, chyba że pracownik wyrazi na to zgodę.

   Pracodawca, który nie stosuje zakazu zatrudniania takich pracowników w porze nocnej naraża się na karę grzywny w wysokości od 1 000 złotych do 30 000 złotych.

   Pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Wysokość tego dodatku wynosi 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca dobrowolnie może ustanowić wyższą kwotę dodatku.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   czwartek, 18 stycznia 2018 07:22
 • czwartek, 11 stycznia 2018
 • czwartek, 04 stycznia 2018
 • czwartek, 28 grudnia 2017
  • Factoring i forfaiting

   Factoring oraz forfaiting wykorzystywane są w celu zabezpieczania utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa. Niestety bardzo często pojęcia te są ze sobą mylone mimo iż operacje te znacząco różnią się od siebie.

   Factoring stanowi rodzaj transakcji bankowych, które są konkurencyjne wobec kredytów bankowych. Dzięki niemu finanse firmy mają charakter obrotowy, a więc zachowana jest ich płynność. Uczestniczą w nim dwa zasadnicze podmioty. Jednym jest factor czyli specjalistyczna firma faktoringowa bądź bank, które wykupują od factoranta (przedsiębiorstwa) wierzytelności z tytułu sprzedaży.

   Forfaiting z kolei skupuje należności terminowe transakcji zagranicznych w postaci weksli. Co ważne, następuje wówczas jednoczesne wykluczenie prawa regresu wobec osoby, która weksel odstępuje. Tutaj również występują dwa podmioty. Pierwszym jest forfaiting, czyli wyspecjalizowana instytucja finansowa o znanym standingu międzynarodowym bądź duże banki, które nabywa od forfaitysty wierzytelności handlowe.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   czwartek, 28 grudnia 2017 08:48
 • czwartek, 21 grudnia 2017
  • Opóźnienie w opłacaniu składek do ZUS

   Do opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca musi opłacać składki także za siebie. Odsetki karna naliczane są w przypadku, gdy przedsiębiorca spóźni się z opłaceniem składki. Naliczanie odsetek przez ZUS rozpoczyna się w następnym dniu po dniu, w którym upływa termin płatności.

   Wysokość odsetek za zwłokę wynosi 8% w skali rocznej. Odsetek nie trzeba opłacać, jeśli nie przekroczyły kwoty 6,60 zł. W przypadku, gdy przedsiębiorca dokonuje zapłaty składek przelewem dzień wpłacenia składek uważany jest za dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika lub innych instytucji. Jeśli przedsiębiorca opłaca składki gotówką, to dzień wpłacenia pieniędzy np. w banku lub instytucji płatniczej oznacza dzień pobrania składki przez płatnika lub inkasenta.

   Terminy płatności składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

   • do 5 dnia kolejnego miesiąca w przypadku jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
   • do 10 dnia kolejnego miesiąca w przypadku osób fizycznych, które opłacają składki wyłącznie za siebie,
   • do 15 dnia kolejnego miesiąca w przypadku pozostałych płatników.

    

   Odwiedź naszą stronę główną!

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   czwartek, 21 grudnia 2017 09:07