Księgowość spółki z o.o.

Wpisy

 • piątek, 20 kwietnia 2018
  • Opłaty skarbowe – informacje

   Opłaty skarbowe są w pewnym sensie rodzajem formy ekwiwalentu, który należy uiścić za wszelkie czynności organów administracji publicznej, które są podejmowane w odniesieniu do indywidualnych spraw takich, jak np. czynności urzędowe, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz innych ważnych dokumentów.

   W Polsce opłaty skarbowe wnosi się w sytuacjach takich, jak:
   - załatwiania indywidualnych spraw związanych z administracją publiczną,
   - dokonywanie czynności urzędowych składając zgłoszenia oraz wnioski,
   - wydając zaświadczenie na wniosek osoby zainteresowanej,
   - ubiegając się o zezwolenie/pozwolenie/koncesję,
   - składając dokumenty o udzielenie pełnomocnictwa lub prokury do załatwienia spraw związanych z administracją publiczną,
   - załatwiając inne sprawy urzędowe.

   Docelowo wnoszenie opłat skarbowych będzie miało miejsce:
   - w kasie właściwych organów podatkowych,
   - w momencie wpłaty na konto odpowiedniego organu podatkowego,
   - w formie inkasa (gdy rada gminy wyrazi zgodę).

   Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami!

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 20 kwietnia 2018 08:21
 • piątek, 13 kwietnia 2018
  • Dlaczego biuro rachunkowe?

   Prowadzenie księgowości jest bardzo problematyczne. Z tego względu większość przedsiębiorców decyduje się powierzyć ten obowiązek specjalistom. Najlepszym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z usług biura rachunkowego. Tym sposobem otrzymamy profesjonalne usługi księgowe w bardzo atrakcyjnej cenie. Zatrudniając księgowego prócz wynagrodzenia za jego pracę musi opłacić jego składki ubezpieczeniowe, a także wyposażyć jego miejsce pracy, co jest bardzo kosztowne. Biuro rachunkowe swoje usługi świadczy we własnej siedzibie. Korzystając z jego usług płacimy tylko za wykonane zadania, a więc znacznie mniej niż w przypadku księgowego zatrudnionego na etat. Co więcej, działalność biur jest ubezpieczona. Znaczy to tyle że w przypadku jakiegokolwiek błędu popełnionego przez pracowników biura przedsiębiorca może ubiegać się o odszkodowanie w wysokości nawet kilkuset tysięcy złotych. Outsourcing księgowy ponadto znacząco wpływa na relacje firmy z urzędem skarbowym zachowując je na właściwym poziomie.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 13 kwietnia 2018 08:50
 • piątek, 06 kwietnia 2018
  • JPK - obowiązek przedsiębiorców

   Obecnie sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Obowiązek ten wprowadzany był stopniowo, na początku dotyczył tylko duże przedsiębiorstwa. Za Jednolity Plik Kontrolny należy uznawać dokumenty księgowe tworzone w odpowiednim formacie.

    

   Struktury JPK:

   • ewidencja zakupu i sprzedaży - JPK_VAT,
   • księgi rachunkowe - JPK_KR,
   • wyciąg bankowy - JPK_WB,
   • magazyn - JPK_MAG,
   • faktura VAT - JPK_FA,
   • podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR,
   • ewidencja przychodów - JPK_EWP.

    

   Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego, a także usprawnienie przeprowadzania kontroli przez organy podatkowe.

    

   Na każdą strukturę JPK składają się trzy sekcje:

   • sekcja nagłówkowa, w której znajdują się dane identyfikujące podmiot związane z JPK i podmiotem kontrolowanym.
   • sekcja merytoryczna, w której znajdują się informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych.
   • sekcja kontrolna, gdzie zawarte są sumy kontrolne, które pozwalają na sprawdzenie poprawności odczytu informacji.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „JPK - obowiązek przedsiębiorców”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 06 kwietnia 2018 07:27
 • piątek, 30 marca 2018
  • Ewidencja wyposażenia

   Wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaniem działalności, których nie zalicza się do środków trwałych. Definicja ta zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

   Do prowadzenia ewidencji wyposażenia zobowiązane są jednostki prowadzące księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczające się na zasadach ryczałtu.

   W ewidencji wyposażenia ujmuje się przedmioty tj. urządzenia i sprzęt biurowy, których koszt nabycia przekracza kwotę 1500 złotych netto, a przewidywany okres użytkowania wynosi maksymalnie rok.

   Przedmioty, których wartość nabycia jest niższa niż 1500 złotych netto również uważa się za wyposażenie, lecz nie ma obowiązku ich ewidencjonowania.

   Wyposażenie należy wpisać w ewidencji najpóźniej w miesiącu oddania go do użytkowania. Dane, które należy zawrzeć w ewidencji to:

   • numer wpisu,
   • data nabycia,
   • numer faktury lub rachunku,
   • nazwa,
   • cena zakupu lub koszt wytworzenia,
   • numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabycie,
   • data likwidacji, data sprzedaży lub data darowizny,
   • przyczyna likwidacji przedmiotu.

    

   Przeczytaj też ten wpis!

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 30 marca 2018 14:16
 • piątek, 23 marca 2018
  • Definicja noty korygującej

   Podatnicy mają możliwość poprawienia wystawionej już faktury przy zastosowaniu tzw. faktury korygującej lub noty korygującej. Do wystawienia faktury korygującej uprawnieni zostali jedynie podatnicy, którzy są sprzedawcami w danej transakcji. Z kolei nota korygująca może zostać wystawiona również dla nabywcy towarów i usług, do którego dotarła faktura błędnie wystawiona.

   Warto jednak pamiętać, że nie każda faktura może zostać skorygowana za pomocą noty korygującej. Najczęściej znajdują one zastosowanie w przypadku skorygowania drobnych błędów np. w adresie nabywcy, numerze faktury, daty sprzedaży itp.. Ważne jest jednak to, że za pomocą noty korygującej nie można poprawić informacji takich, jak np. ilość i cena towaru, wartość faktury, stawki oraz wartość podatku.

   W nocie korygującej obowiązkowo muszą znaleźć się takie dane, jak:
   - informacja, że jest to "nota korygująca",
   - numer oraz datę jej wystawienia,
   - dane stron zawieranej transakcji,
   - poprawne dane faktury,
   - wskazanie popełnionego błędu.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 23 marca 2018 09:33
 • piątek, 16 marca 2018
  • Definicje zysku, dochodu, przychodu

   Poruszając się w obszarze księgowości, z pewnością bardzo czesto napotykasz na pojęcia takie, jak: zysk, dochód, przychód. Niestety bardzo często te pojęcia są stosowane zamiennie, co z kolei jest dużym błędem, gdyż oznaczają zupełnie coś innego. W związku z tym, postanowiliśmy przybliżyć Państwu definicję każdego z nich.


   ZYSK - wszystkie ewentualne dodatki do wyniku finansowego sporządzanego w danym przedsiębiorstwie, które są wynikiem kwoty będącej wynikiem po odjęciu kosztów od przychodów.


   PRZYCHÓD - uzyskany bądź należny przedsiębiorstwu wpływ wartości, różnego rodzaju korzyści materialnych, działalności osobistej, pracy wykonywanej w oparciu o stosunek służby, pracy lub nieruchomości.


   OBRÓT - wszelkiego rodzaju wpływy lub należność brutto, która wynika z dokonanej sprzedaży towarów, bądź usług. Jest to pojęcie współgrające z zyskiem.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 16 marca 2018 08:43
 • piątek, 09 marca 2018
  • Nowe umowy dla pracowników sezonowych

   Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów. Planowane jest kilka zmian, które dotyczą m.in. zatrudniania pracowników do pracy sezonowej.

   Osoba do pracy sezonowej będzie mogła zostać zatrudniona na podstawie specjalnej umowy cywilnoprawnej. Stronami tej umowy będzie rolnik, czyli osoba prowadząca gospodarstwo rolne oraz osobą pomagająca przy zbiorach, czyli pomocnikiem rolnika.

   Umowa o pomocy przy zbiorach będzie zawierana w przypadku czynności bezpośrednio związanych ze zbiorem, sortowaniem lub przygotowaniem do sprzedaży owoców i warzyw. Umowa ta będzie mogła zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 120 dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku tej umowy nie będą obowiązywać przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia, czy też minimalnej stawki godzinowej.

   Pomocnikiem rolnika będzie mogła zostać osoba, która przebywa w naszym kraju na podstawie zezwolenia na pracę. Dochody pomocnika będą opodatkowane.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 09 marca 2018 10:08
 • piątek, 02 marca 2018
  • Czynny żal

   Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do terminowego płacenia podatków oraz składania deklaracji podatkowych. Zdarza się, że przedsiębiorca spóźni się ze złożeniem deklaracji podatkowej, co może narazić go na negatywne konsekwencji tj. np. kary grzywny.

   W przypadku, gdy przedsiębiorca spóźni się z przesyłaniem deklaracji może skorzystać z instytucji czynnego żalu czyli zawiadomienia o popełnieniu czyny zabronionego. Według kodeksu karnego skarbowego “ Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu “.

   Czynny żal składa się na piśmie w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem poczty. W piśmie należy zawarzeć m.in dane osoby wnoszącej zawiadomienie, okoliczności oraz charakter powstania czynu, dane osób współpracujących przy popełnieniu czynu. Przedsiębiorca powinien też określić czy czyn został naprawiony, a jeśli nie został to kiedy i w jaki sposób zamierza go naprawić.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 02 marca 2018 11:14
 • piątek, 23 lutego 2018
  • E-zwolnienia lekarskie

   Zatrudniając pracowników przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji każdego pracownika. W przypadku, gdy pracownik zachoruje zadaniem przedsiębiorcy jest dopilnowanie by w terminie do 7 dni dostarczył zwolnienie lekarskie oraz przekazanie tego zwolnienia do ZUS.

   Już od 1 lipca 2018 roku obowiązywać będą nowe zasady dotyczące zwolnień lekarskich. Papierowa wersja zwolnień lekarskich zostanie całkowicie zastąpiona zwolnieniem elektronicznym. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał pamiętać o przekazywaniu zwolnienia lekarskiego, które zostało wystawione pracownikowi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż trafi tam bezpośrednio po wystawieniu tego dokumentu przez lekarza.

   Przedsiębiorca posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych dostanie praktycznie natychmiastowa informację o wystawieniu zwolnienia dla osoby, która jest u niego zatrudniona.

   Wprowadzone zmiany są korzystne także dla pracowników i lekarzy.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 23 lutego 2018 11:19
 • piątek, 16 lutego 2018
  • Dokumentacja pracownicza od 2019 roku

   Ustawa dotycząca zmian w przechowywaniu dokumentacji pracowniczej została podpisana przez prezydenta. Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 roku pracodawcy ni będą musieli przechowywać akt pracowniczych przez okres 50 lat, jak ma to miejsce teraz, lecz przez 10 lat. Dokumentacja pracownicza będzie mogła być przechowywania w formie elektronicznej, co jest ogromną korzyścią dla przedsiębiorców. Zmiany te pozwolą na znaczne ograniczenie kosztów związanych z koniecznością odpowiedniego przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej.

   Po wejściu tej zmiany w życie pracodawcy będą zobowiązani do przekazywania określonych informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawodawcy, chcąc zadbać o interesy pracowników podzielili ten obowiązek pracodawcy na dwa przypadki. Pierwszy z nich dotyczy osób, które zostały zatrudnione w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2018 roku. W przypadku takich pracowników, pracodawca będzie mógł przechowywać ich dokumentację przez 10 lat, jeśli złoży raport z konkretnymi informacjami do ZUS. Drugi przypadek dotyczy osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do przesyłania informacji do ZUS, na podstawie, których będzie można wyliczyć w przyszłości wysokość renty lub emerytury.

   Przeczytaj -> akta osobowe 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „ Dokumentacja pracownicza od 2019 roku”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 16 lutego 2018 12:18