Księgowość spółki z o.o.

Wpisy

 • czwartek, 20 września 2018
  • Jak zostać księgową?

   Księgowość to odpowiedzialny zawód więc osoby, które pragną się tym zajmować muszą mieć dużą wiedzę i umiejętności. Pracodawca coraz więcej wymaga od swojego księgowego, ponieważ chce, aby jego księgi rachunkowe były prowadzone w rzetelny sposób. Jednak warto pamiętać, że ten zawód jest bardzo opłacalny, dlatego warto poświęcić trochę czasu na naukę, aby później zająć się najważniejszą częścią każdej firmy.

    

   Jak zostać księgową?

   Jednym z podstawowych warunków, aby zająć się księgowością jest posiadanie wyższego wykształcenie, jednak ukończony kierunek nie musi być związany z ekonomią. Najlepszymi studiami, które dobrze przygotują nas do tego trudnego zawodu są: ekonomia, rachunkowość i finanse, marketing i zarządzanie. Jednak są także alternatywne rozwiązania jak studia podyplomowe lub kursy na księgową.

    

   Księgowa musi posiadać umiejętności i wiedzę, szczególnie z matematyki, ponieważ praca w księgowości opiera się w dużej mierze na obliczeniach. Jednak należy mieć też wiedzę z rachunkowości i podatków, a także umieć posługiwać się komputerem. Ważne jest, aby znać przepisy prawa finansowego i podatkowego, a także związane z ubezpieczeniami społecznymi. Dodatkowym atutem jest umiejętność biegłego posługiwania się językiem obcym.

    

   Obowiązki księgowej:

   • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
   • dekretacja dokumentów,
   • ewidencjonowanie księgowe,
   • rozliczenia z bankami i innymi instytucjami,
   • sporządzanie bilansu zysków i strat,
   • wysyłanie przelewów za faktury oraz wynagrodzeń pozostałych pracowników.

    

   Należy pamiętać, że przepisy ciągle ulegają zmianom, dlatego dobra księgowa powinna być na bieżąco za wszystkimi zmianami w prawie oraz nowymi technologiami, które można wykorzystać w księgowości.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   czwartek, 20 września 2018 09:30
 • wtorek, 18 września 2018
  • Księgowość - co to takiego?

    

   Księgowość polega na udokumentowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych w ujęciu pieniężnym odbywających się w naszej firmie. Główny cel to kontrola majątku przedsiębiorstwa.

    

   Do głównych zadań księgowej należą:

   • prowadzeni ksiąg rachunkowych firmy,

   • tworzenie zestawień sald i obrotów,

   • dokonywanie wyceny pasywów i aktywów,

   • katalogowanie i segregacja firmowych dokumentów.

    

   Bardziej szczegółowe czynności, którymi zajmuje się księgowa, to m.in.:

   • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych,

   • weryfikacja dowodów księgowych pod względem ich poprawności i legalności,

   • nadzór nad prawidłowością rozliczeń z instytucjami publicznymi i kontrahentami,

   • składnie firmowych deklaracji podatkowych,

   • składnie deklaracji ZUS.

    

   Możecie się ze mną zgodzić, iż jest to bardzo ważna czynność. Można powiedzieć, ze księgowość, to niejako techniczny aspekt rachunkowości.

    

   W zależności od prowadzonej działalności gospodarczej wyróżnić mogę:

   1. pełną księgowość

   2. uproszczoną księgowość

    

   Księga Rachunkowa, (czyli pełna księgowość) przeznaczona jest dla spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych, ale też dla wszystkich innych podmiotów, które przekroczyły kwotę limitu, czyli 1 200 000 EURO, w przeliczeniu na złotówki.

   Natomiast Uproszczona Księgowość przeznaczona jest dla pozostałych przedsiębiorstw, do których zaliczamy spółki: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz cywilne. 

    

    

   ksiegowosc1

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   wtorek, 18 września 2018 10:16
 • czwartek, 13 września 2018
  • Uproszczona czy pełna księgowość - która jest korzystniejsza?

   Wybór uproszczonej formy księgowości ułatwia życie wielu przedsiębiorcom. Mniejsza ilość dokumentacji oraz brak konieczności rozkładania każdej kwoty na czynniki pierwsze, znacznie ogranicza czas. Musimy pamiętać, że księgowość jest najważniejszym elementem naszej firmy i powinniśmy dokonać odpowiedniego wyboru, ponieważ ta decyzja może znacznie wpłynąć na finansową przyszłość naszej firmy.

   Pełna księgowość może być prowadzona w każdej firmie, nie ma żadnych ograniczeń, które wykluczałyby tę możliwość w jakikolwiek przedsiębiorstwach. Prowadzenie księgowości uproszczonej przeznaczone jest z kolei dla działalności gospodarczej, które spełniają określone warunki.

   Formy prowadzenia uproszczonej księgowości:

   • księga przychodów i rozchodów,
   • karta podatkowa,
   • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

   Zalety i wady uproszczonej księgowości

   Jedną z podstawowych zalet księgowości uproszczonej jest łatwiejsza forma. W dokumentacji należy jedynie ewidencjonować przychody i koszty prowadzenia działalności. Na podstawie tych informacji ustalona jest kwota podatku dochodowego, którą należy uiścić.

   Największą wadą jest fakt, że prowadząc taką księgowość nie można dokonać pełnej analizy sytuacji finansowej firmy.

   Pełna księgowość jest bardziej skomplikowana i wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia, aby samodzielnie ją prowadzić, dlatego jeśli decydujemy się na taką dokumentację to powinniśmy zgłosić się do odpowiedniego biura rachunkowego lub zatrudnienie wykwalifikowanej księgowej. Mimo trudnej formy, pełna księgowość jest znacznie dokładniejsza i dzięki niej możemy dokładnie kontrolować stan finansów naszej firmy.  

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   czwartek, 13 września 2018 10:54
 • czwartek, 06 września 2018
  • Kwestia akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 r.

   Od 1 stycznia 2019 roku w życie wejdą zmiany w kwestii przechowywania akt pracowniczych. Na obecną chwilę przedsiębiorcy są zobowiązani do tego, aby dokumentację pracowniczą w formie papierowej przez 50 lat w formie papierowej. Nowe przepisy będą dotyczyły przede wszystkim tego, że akta pracownicze będą przechowywane w formie elektronicznej przez 10 lat.

   Jak się okazuje, zmiany te są pozytywnie odbierane przez przedsiębiorców, ponieważ ułatwi to prowadzenie kadr i płac firmy. Będzie się to również wiązało z niższymi kosztami prowadzenia tej dokumentacji.

   Natomiast, aby przedsiębiorca miał możliwość skorzystania z owego skróconego czasu przechowywania akt pracowniczych, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy dostarczyć poniższe informacje:
   - bieżące raporty imienne pracowników (dotyczy pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.),
   - raporty informacyjne zawierające informacje potrzebne do wyliczenia renty lub emerytury (dotyczy pracowników zatrudnionych do 31 grudnia 2018 r.).

    

   W ramach przypomnienia: STOSUNEK CYWILNOPRAWNY!

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   czwartek, 06 września 2018 08:38
 • czwartek, 30 sierpnia 2018
  • Kto ma prawo skontrolować Twoją działalność gospodarczą?

   Prowadząc firmę musimy liczyć się z pewnymi konsekwencjami, jedną z nich jest możliwość kontroli jednostki gospodarczej przez organy państwowe, które mogą sprawdzić prawidłowość wykonywanych przez nas działań.

   Kto może dokonać kontroli?

   Prawo do skontrolowania mają wszystkie organy nawet władzy lokalnej co sprawia, że prezydent miasta, burmistrz czy wójt również mogą nas sprawdzić, jeśli dostaną zgłoszenie o naruszeniu prawa. Dodatkowo mogą nakazać wstrzymanie działalności, jeśli powoduje ona np. zagrożenie dla środowiska.

   Prawo do kontroli przysługuje również organom wydającym koncesję. Mają oni prawo do sprawdzenia czy dana działalność jest zgodna z otrzymaną koncesją.

   Przed kontrolą organ powinien poinformować właściciela o planowanej wizycie, poprzez wysłanie zawiadomienia, w którym powinny pojawić się takie informację jak data i miejsce wystawienia, podpis osoby wystawiającej i zakres przedmiotu kontroli.

   Wcześniejsze powiadomienie nie jest jednak konieczne, kiedy:

   • istnieje podejrzenie o popełnieniu przestępstwa,
   • kontrola  następuje w oparciu o ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,
   • kontrola wynika z ustawy o ochronie konkurencji,
   • jeśli firma zagraża środowisku lub człowiekowi,
   • wynika podejrzenie o narkomani,
   • przedsiębiorca nie posiada adresu zamieszkania i firmy więc doręczenie pisma jest niemożliwe.

   Powinniśmy pamiętać, że przed kontrolą, upoważniony organ musi pokazać legitymację służbową.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   czwartek, 30 sierpnia 2018 10:26
 • czwartek, 23 sierpnia 2018
  • JPK_MAG

   JPK_MAG zawiera dane, które dotyczą:

   - materiałów, produktów i półproduktów odnoszących się do sztuki,
   - dokumentów księgowych takie jak rozchód wewnętrzny, przesunięcie magazynowe, przyjęcie z zewnątrz oraz wydanie na zewnątrz.

   Dokumenty te podzielone są na następujące sekcje:
   1. Wartość tj. dane takie jak:
   - numer dokumentu,
   - data dokumentu,
   - data otrzymania lub wydania towaru,
   - dostawca bądź odbiorca towaru,
   - wartość ogólna dokumentu,
   - numer i data faktury.

   2. Wiersze, które obejmują:
   - kod towarów,
   - nazwa towarów,
   - ilość,
   - jednostka miary,
   - cena jednostkowa,
   - wartość pozycji.

   JPK_MAG powinien zostać utworzony w dostosowanym do tego programie księgowym bądź oprogramowaniu sprzedażowo-magazynowym, które posiada odpowiednie funkcje.
   Ministerstwo Sprawiedliwości narzuca, że plik ten musi być generowany w formacie XML, który można łatwo przetworzyć.

   Jednolity Plik Kontrolny można przesyłać drogą elektroniczną bądź na elektronicznych nośnikach danych. Wysyłanie go za pomocą poczty elektronicznej nie jest jednak dozwolone.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   czwartek, 23 sierpnia 2018 07:55
 • czwartek, 16 sierpnia 2018
  • Kiedy warto skorzystać z ryczałtu?

   Ryczałt ewidencjonowany to jedna z form opodatkowania przedsiębiorstw. Kiedy jednak warto rozliczać się na jego podstawie?

   Cechą charakterystyczną ryczałtu jest fakt, że podatek płaci się od wysokości przychodów bez względu na koszty jego pozyskania. Stawki ryczałtu dla niektórych typów działalności są znacznie niższe niż te pochodzące ze skali podatkowej czy podatku liniowego.

   Stawki ryczałtu wynoszą odpowiednio:
   20% – działalność prowadzona w formie wolnych zawodów,
   17% – usługi parkingowe, hotelarskie i fotograficzne,
   10% – odpłatne zbycie niektórych praw majątkowych lub nieruchomości,
   8,5% – prowadzenie przedszkoli,
   5,5% – roboty budowlane,
   3% – działalność gastronomiczna,
   2% – sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

   Decydując się na skorzystanie z ryczałtu przede wszystkim należy uwzględnić wysokość ponoszonych kosztów. Jest on bowiem opłacalny wyłącznie gdy przedsiębiorca ponosi niskie koszty. Firmy o wysokich wydatkach firmowych korzystające z ryczałtu tracą możliwość odliczenia ich od przychodów w związku z czym może okazać się, że nawet kilkuprocentowy podatek ryczałtu okaże się o wiele wyższy niż opodatkowanie dochodu na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym.

    

   ZAPRASZAMY TEŻ NA NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ!

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   czwartek, 16 sierpnia 2018 11:51
 • środa, 08 sierpnia 2018
  • Definicje: księgowość i księgowy

   KSIĘGOWOŚĆ to podstawowy element składowy rachunkowości. Polega ona na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy również w ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia.

   KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA to księgowość prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne oraz partnerskie osób fizycznych, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

   KSIĘGOWOŚĆ PEŁNA to bardzo precyzyjny, ale również skomplikowany system ewidencyjny. Metoda ta ukazuje pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Obowiązuje ona instytucje, których przychody za rok poprzedni wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską.

   KSIĘGOWY to pracownik działu księgowości, osoba, która zajmuje się wszelkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   środa, 08 sierpnia 2018 11:13
 • środa, 01 sierpnia 2018
  • O stosunku cywilnoprawnym

   Stosunek cywilnoprawny regulowany jest przepisami prawa cywilnego. Wyróżniamy stosunku cywilnoprawne, w których jedna ze stron jest zobowiązana a druga uprawniona.

   Warto wspomnieć również o tym, że istnieją stosunki, w których obie strony stosunku są jednocześnie uprawnione oraz zobowiązane, czego przykładem jest umowa sprzedaży.

    

   Stosunki cywilnoprawne charakteryzują się:

   • równorzędnością stron

   • autonomią stron

   • interesami stron chronionymi prawem do sądu

   • stosunkiem, który powstaje zmienia się oraz ustaje wskutek zdarzeń cywilnoprawnych

    

    

   Elementy stosunków cywilnoprawnych:

   • podmioty strony;

   • treść;

   • norma prawna wyznaczająca stosunek cywilnoprawny;

   • zdarzenia, z którymi powstaje stosunek cywilnoprawny      

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „O stosunku cywilnoprawnym”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   środa, 01 sierpnia 2018 08:23
 • środa, 25 lipca 2018
  • Ewidencja wyposażenia

   Przedsiębiorstwa posiadające w swoim majątku składniki, które nie są środkami trwałymi, są zobowiązane do prowadzenia ewidencji wyposażenia. Według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów odnośnie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia, spoczywa na:
   - podmiotach, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się w oparciu o księgę przychodów i rozchodów, a także mających obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
   - podmiotach rozliczających się z oparciu o ryczałt ewidencjonowany,
   - podatnikach oraz spółkach, których wspólnicy są objęci podatkiem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

   Wyposażeniem są rzeczowe składniki majątku, które wiążą się z wykonywaną działalnością. Są one naliczane zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, biorąc pod uwagę przewidywany czas użytkowania danego składnika majątku, który nie może być dłuższy niż rok, a jego wartość początkowa nie może przekroczyć 10 000 zł.

   W sporządzanej ewidencji powinny znaleźć się dane takie, jak:
   - numer, pod którym wpisany jest dany składnik,
   - datę jego nabycia,
   - numer rachunku/faktury,
   - nazwa składnika majątku,
   - cena zakupu/koszt wytworzenia,
   - numer pozycji w ewidencji,
   - datę likwidacji.

    

   Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat klauzuli poufności!

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Ewidencja wyposażenia”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   środa, 25 lipca 2018 11:04